Όνομα ιδρύματος: 2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Σχόλια: Default comments

Πίνακας περιεχομένων

 

2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Α1
Δε Τρ Τε Πε Πα
Νέα Ελ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΤΣΙΟΝΑ
υποδιευθ
Νέα Ελ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΤΣΙΟΝΑ
υποδιευθ
Αρχές Οικονομίας
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
υποδιευθ
Πολ Παιδεία
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
υποδιευθ
Αγωγή Υγείας
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Χημεία
ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΥ
Άλγ
ΠΟΥΛΟΥ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
Άλγ
ΠΟΥΛΟΥ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
Φυσική
ΚΑΒΟΥΡΑ
Αγγλικά
ΚΥΡΙΑΖΗ
Βιολ
ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΥ
Βασικές Αρχές Σύνθεσης
ΚΟΥΚΟΥΜΠΕΤΗ
Φυσ. Αγ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Γυμν
Αγωγή Υγείας
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Γεωμ
ΠΟΥΛΟΥ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
Άλγ
ΠΟΥΛΟΥ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
Πλη-Τεχ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ΚΟΥΚΟΥΜΠΕΤΗ
IT-27
Θρησκ
ΤΕΛΩΝΙΑΔΟΥ
Πολ Παιδεία
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
υποδιευθ
Ζώνη
ΤΕΛΩΝΙΑΔΟΥ
ΣΕΠ
ΚΑΒΟΥΡΑ
Πλη-Τεχ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ΚΟΥΚΟΥΜΠΕΤΗ
IT-27
Αρχές Οικονομίας
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
υποδιευθ
Φυσ. Αγ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Γυμν
Φυσική
ΚΑΒΟΥΡΑ
Ιστορία
ΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΤΣΙΟΝΑ
υποδιευθ
Αγγλικά
ΚΥΡΙΑΖΗ
ΣΕΠ
ΚΑΒΟΥΡΑ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.0 στις 13/2/21 4:13 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Α2
Δε Τρ Τε Πε Πα
Θρησκ
ΤΕΛΩΝΙΑΔΟΥ
Αγωγή Υγείας
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Χημεία
ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΥ
Άλγ
ΠΟΥΛΟΥ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
Νέα Ελ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΤΣΙΟΝΑ
υποδιευθ
ΣΕΠ
ΚΑΒΟΥΡΑ
Βασικές Αρχές Σύνθεσης
ΚΟΥΚΟΥΜΠΕΤΗ
Αγγλικά
ΚΥΡΙΑΖΗ
Αγγλικά
ΚΥΡΙΑΖΗ
Νέα Ελ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΤΣΙΟΝΑ
υποδιευθ
Πλη-Τεχ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ΚΑΥΚΟΥΛΑ
IT-27
Αγωγή Υγείας
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Άλγ
ΠΟΥΛΟΥ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
Πλη-Τεχ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ΚΑΥΚΟΥΛΑ
IT-27
Φυσική
ΚΑΒΟΥΡΑ
Ιστορία
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛ, ΤΣΙΟΝΑ
Πολ Παιδεία
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
υποδιευθ
Αρχές Οικονομίας
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
υποδιευθ
Πολ Παιδεία
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
υποδιευθ
Ζώνη
ΤΕΛΩΝΙΑΔΟΥ
Γεωμ
ΠΟΥΛΟΥ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
Βιολ
ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΣΕΠ
ΚΑΒΟΥΡΑ
Αρχές Οικονομίας
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
υποδιευθ
Άλγ
ΠΟΥΛΟΥ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
Φυσική
ΚΑΒΟΥΡΑ
Φυσ. Αγ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Γυμν
Φυσ. Αγ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Γυμν
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.0 στις 13/2/21 4:13 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Α3
Δε Τρ Τε Πε Πα
Βιολ
ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΥ
Αγωγή Υγείας
ΕΥΔΑΙΜΩΝ
Άλγ
ΨΑΛΛΙΔΑΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ, ΜΩΚΟΥ
Πλη-Τεχ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ, ΚΟΥΚΟΥΜΠΕΤΗ
IT-27
Φυσ. Αγ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Γυμν
Φυσ. Αγ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Γυμν
Αγγλικά
ΓΚΟΥΜΠΑΡΑ
Γεωμ
ΨΑΛΛΙΔΑΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
Αγωγή Υγείας
ΕΥΔΑΙΜΩΝ
Αγγλικά
ΓΚΟΥΜΠΑΡΑ
Άλγ
ΨΑΛΛΙΔΑΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ, ΜΩΚΟΥ
Βασικές Αρχές Σύνθεσης
ΚΟΥΚΟΥΜΠΕΤΗ
Νέα Ελ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΣΙΟΝΑ
υποδιευθ
Θρησκ
ΤΕΛΩΝΙΑΔΟΥ
Πλη-Τεχ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ, ΚΟΥΚΟΥΜΠΕΤΗ
IT-27
ΣΕΠ
ΚΑΒΟΥΡΑ
ΣΕΠ
ΚΑΒΟΥΡΑ
Ζώνη
ΤΕΛΩΝΙΑΔΟΥ
Φυσική
ΚΑΒΟΥΡΑ, ΛΑΓΑΚΗ
Ιστορία
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛ, ΤΣΙΟΝΑ
Άλγ
ΨΑΛΛΙΔΑΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ, ΜΩΚΟΥ
Πολ Παιδεία
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
υποδιευθ
Νέα Ελ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΣΙΟΝΑ
υποδιευθ
Χημεία
ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΛΑΓΑΚΗ
Πολ Παιδεία
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
υποδιευθ
Αρχές Οικονομίας
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
υποδιευθ
Φυσική
ΚΑΒΟΥΡΑ, ΛΑΓΑΚΗ
Αρχές Οικονομίας
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
υποδιευθ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.0 στις 13/2/21 4:13 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Α4
Δε Τρ Τε Πε Πα
Φυσική
ΚΑΒΟΥΡΑ
Φυσ. Αγ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Γυμν
Φυσ. Αγ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Γυμν
Νέα Ελ
ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ, ΤΣΙΟΝΑ
Γεωμ
ΨΑΛΛΙΔΑΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
Αγγλικά
ΓΚΟΥΜΠΑΡΑ
Πολ Παιδεία
ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ
Αγγλικά
ΓΚΟΥΜΠΑΡΑ
Φυσική
ΚΑΒΟΥΡΑ
Βιολ
ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΥ
Νέα Ελ
ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ, ΤΣΙΟΝΑ
Άλγ
ΨΑΛΛΙΔΑΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
Θρησκ
ΤΕΛΩΝΙΑΔΟΥ
Αρχές Οικονομίας
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
υποδιευθ
Αγωγή Υγείας
ΕΥΔΑΙΜΩΝ
ΣΕΠ
ΚΑΒΟΥΡΑ
Άλγ
ΨΑΛΛΙΔΑΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
Άλγ
ΨΑΛΛΙΔΑΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
Ζώνη
ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ
Χημεία
ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΥ
Βασικές Αρχές Σύνθεσης
ΚΟΥΚΟΥΜΠΕΤΗ
Πολ Παιδεία
ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ
Ιστορία
ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ, ΤΣΙΟΝΑ
Πλη-Τεχ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ, ΚΟΥΚΟΥΜΠΕΤΗ
IT-27
ΣΕΠ
ΚΑΒΟΥΡΑ
Πλη-Τεχ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ, ΚΟΥΚΟΥΜΠΕΤΗ
IT-27
Αγωγή Υγείας
ΕΥΔΑΙΜΩΝ
Αρχές Οικονομίας
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
υποδιευθ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.0 στις 13/2/21 4:13 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΒΥ1
Δε Τρ Τε Πε Πα
ΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Θ
ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ
Αγγλικά Τομέα
ΚΥΡΙΑΖΗ
Νέα Ελ
ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ
ΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ε
ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ, ΠΕΡΤΕΣΗΣ
Φυ Πε
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ε
ΜΟΡΑΚΗ, ΔΙΚΗ
Νοσ
Θρησκ
ΤΕΛΩΝΙΑΔΟΥ
Άλγ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
ΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ε
ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ, ΚΑΡΑΛΗΣ
Νοσ
Υγεία και Διατροφή
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Αγγλικά Τομέα
ΚΥΡΙΑΖΗ
Ανατομία-Φυσιολογία Ι
ΝΑΝΗ
Αγγλικά
ΚΥΡΙΑΖΗ
Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ, ΕΥΔΑΙΜΩΝ
Ιατρ
Εισ Η/Υ
ΛΟΠΑΡΝΟΥ
IT-31
Διαπροσωπικές Σχέσεις
ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ
Διαπροσωπικές Σχέσεις
ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ε
ΜΟΡΑΚΗ, ΔΙΚΗ
Νοσ
Φυσ. Αγ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
Γυμν
Γεωμ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Άλγ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
Πρώτες Βοήθειες
ΝΑΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ
Νοσ
Ανατομία-Φυσιολογία Ι
ΝΑΝΗ
Υγεία και Διατροφή
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Νέα Ελ
ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Θ
ΔΙΚΗ
Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ, ΕΥΔΑΙΜΩΝ
Φαρ
Φυσική
ΚΑΒΟΥΡΑ
Χημεία
ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ανατομία-Φυσιολογία Ι
ΝΑΝΗ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.0 στις 13/2/21 4:13 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΒΥ2
Δε Τρ Τε Πε Πα
Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ, ΕΥΔΑΙΜΩΝ
Νοσ
Διαπροσωπικές Σχέσεις
ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ
Εισ Η/Υ
ΛΟΠΑΡΝΟΥ
IT-31
Υγεία και Διατροφή
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Θ
ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ, ΕΥΔΑΙΜΩΝ
Φαρ
Νέα Ελ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Θ
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ
Θρησκ
ΤΕΛΩΝΙΑΔΟΥ
Αγγλικά Τομέα
ΚΥΡΙΑΖΗ
Άλγ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
Πρώτες Βοήθειες
ΝΑΝΗ, ΕΥΔΑΙΜΩΝ
Νοσ
ΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ε
ΚΑΡΑΛΗΣ , ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ
Φυ Πε
ΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ε
ΚΑΡΑΛΗΣ , ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ
Φαρ
Αγγλικά Τομέα
ΚΥΡΙΑΖΗ
Φυσ. Αγ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
Γυμν
Αγγλικά
ΚΥΡΙΑΖΗ
Υγεία και Διατροφή
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Ανατομία-Φυσιολογία Ι
ΝΑΝΗ
Χημεία
ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΥ
Νέα Ελ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ε
ΑΣΠΡΟΥΛΗ, ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ
Ιατρ
Φυσική
ΚΑΒΟΥΡΑ
Άλγ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
Γεωμ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ε
ΑΣΠΡΟΥΛΗ, ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ
Ιατρ
Ανατομία-Φυσιολογία Ι
ΝΑΝΗ
Διαπροσωπικές Σχέσεις
ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ
Ανατομία-Φυσιολογία Ι
ΝΑΝΗ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.0 στις 13/2/21 4:13 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΒΥ3
Δε Τρ Τε Πε Πα
Άλγ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
ΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ε
ΚΑΡΑΛΗΣ , ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
Φαρ
Αγγλικά Τομέα
ΚΥΡΙΑΖΗ
Θρησκ
ΤΕΛΩΝΙΑΔΟΥ
Φυσική
ΚΑΒΟΥΡΑ
ΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Θ
ΚΑΡΑΛΗΣ
Φυσ. Αγ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Γυμν
Ανατομία-Φυσιολογία Ι
ΝΑΝΗ
Υγεία και Διατροφή
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ, ΕΥΔΑΙΜΩΝ
Φαρ
ΦΑΡΜ ΤΕΧ Ε
ΑΡΧΟΝΤΗ, ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ
Ιατρ
Εισ Η/Υ
ΛΟΠΑΡΝΟΥ
IT-31
Αγγλικά Τομέα
ΚΥΡΙΑΖΗ
ΦΑΡΜ ΤΕΧ Ε
ΑΡΧΟΝΤΗ, ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ
Ιατρ
Νέα Ελ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛ
Αγγλικά
ΚΥΡΙΑΖΗ
Νέα Ελ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛ
Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ, ΕΥΔΑΙΜΩΝ
Φαρ
Πρώτες Βοήθειες
ΝΑΝΗ, ΕΥΔΑΙΜΩΝ
Φαρ
Ανατομία-Φυσιολογία Ι
ΝΑΝΗ
ΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ε
ΚΑΡΑΛΗΣ , ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
Φυ Πε
Υγεία και Διατροφή
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Διαπροσωπικές Σχέσεις
ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ
Χημεία
ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ανατομία-Φυσιολογία Ι
ΝΑΝΗ
ΦΑΡΜ ΤΕΧ Θ
ΑΡΧΟΝΤΗ
Γεωμ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Άλγ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
Διαπροσωπικές Σχέσεις
ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.0 στις 13/2/21 4:13 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΒΥ4
Δε Τρ Τε Πε Πα
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Θ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ
Άλγ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Υγεία και Διατροφή
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Αγγλικά Τομέα
ΚΥΡΙΑΖΗ
Διαπροσωπικές Σχέσεις
ΕΥΔΑΙΜΩΝ
Χημεία
ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΥ
Αγγλικά
ΚΥΡΙΑΖΗ
ΔΗΜ ΑΠ ΠΡΟΣΧ ΗΛΙΚΙΑ Θ
ΚΑΥΚΟΥΛΑ
Υγεία και Διατροφή
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Άλγ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ανατομία-Φυσιολογία Ι
ΜΟΡΑΚΗ
Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ, ΕΥΔΑΙΜΩΝ
Βρφ ΤρΤεΠα
Ανατομία-Φυσιολογία Ι
ΜΟΡΑΚΗ
Γεωμ
ΠΟΥΛΟΥ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ, ΕΥΔΑΙΜΩΝ
Βρφ ΤρΤεΠα
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Ε
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ, ΖΙΩΤΗ
Αισ ΔεΤρΠε
Εισ Η/Υ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
IT-31
Θρησκ
ΤΕΛΩΝΙΑΔΟΥ
Φυσ. Αγ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Γυμν
ΔΗΜ ΑΠ ΠΡΟΣΧ ΗΛΙΚΙΑ Ε
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, ΚΑΥΚΟΥΛΑ
Βρφ ΤρΤεΠα
Φυσική
ΚΑΒΟΥΡΑ
Πρώτες Βοήθειες
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ, ΕΥΔΑΙΜΩΝ
Νοσ
Ανατομία-Φυσιολογία Ι
ΜΟΡΑΚΗ
Αγγλικά Τομέα
ΚΥΡΙΑΖΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Ε
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ, ΖΙΩΤΗ
Αισ ΔεΤρΠε
Νέα Ελ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛ
Διαπροσωπικές Σχέσεις
ΕΥΔΑΙΜΩΝ
Νέα Ελ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.0 στις 13/2/21 4:13 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΒΥ5
Δε Τρ Τε Πε Πα
Εισ Η/Υ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
IT-31
Νέα Ελ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ανατομία-Φυσιολογία Ι
ΝΑΝΗ
Ανατομία-Φυσιολογία Ι
ΝΑΝΗ
Αγγλικά Τομέα
ΚΥΡΙΑΖΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Ε
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ
Αισ ΔεΤρΠε
Γεωμ
ΠΟΥΛΟΥ, ΜΩΚΟΥ
Υγεία και Διατροφή
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Αγγλικά
ΓΚΟΥΜΠΑΡΑ
Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ, ΚΑΥΚΟΥΛΑ
Βρφ ΤρΤεΠα
ΔΗΜ ΑΠ ΠΡΟΣΧ ΗΛΙΚΙΑ Θ
ΚΑΥΚΟΥΛΑ
Φυσ. Αγ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Γυμν
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Ε
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ
Αισ ΔεΤρΠε
Άλγ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΩΚΟΥ
Ανατομία-Φυσιολογία Ι
ΝΑΝΗ
ΔΗΜ ΑΠ ΠΡΟΣΧ ΗΛΙΚΙΑ Ε
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, ΠΑΝΤΟΥ
Βρφ ΤρΤεΠα
Άλγ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΩΚΟΥ
Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ, ΕΥΔΑΙΜΩΝ
Νοσ
Υγεία και Διατροφή
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Διαπροσωπικές Σχέσεις
ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ
Πρώτες Βοήθειες
ΝΑΝΗ, ΕΥΔΑΙΜΩΝ
Φαρ
Χημεία
ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΛΑΓΑΚΗ
Θρησκ
ΤΕΛΩΝΙΑΔΟΥ
Φυσική
ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΛΑΓΑΚΗ
Νέα Ελ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Αγγλικά Τομέα
ΚΥΡΙΑΖΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Θ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ
Διαπροσωπικές Σχέσεις
ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.0 στις 13/2/21 4:13 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΒΠ1
Δε Τρ Τε Πε Πα
ΒΠ1, ΒΠ2
Γεωμ
ΠΟΥΛΟΥ
Αρχές Προγρ Υπ Ε
ΝΑΚΟΥ
IT-31
Τεχνικά Πωλ & Προδ Ε
ΨΩΜΑΣ
IT-25
Αγγλικά Τομέα
ΓΚΟΥΜΠΑΡΑ
ΒΠ1, ΒΠ2
Άλγ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΠ1, ΒΠ2
Άλγ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Βασικά Θέματα Πλ Θ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
Αρχές Προγρ Υπ Θ
ΝΑΚΟΥ
Αρχές Προγρ Υπ Ε
ΝΑΚΟΥ
IT-31
ΒΠ1, ΒΠ2
Φυσική
ΚΑΒΟΥΡΑ
ΒΠ1, ΒΠ2
Νέα Ελ
ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ, ΤΣΙΟΝΑ
Υλικό και Δίκτυα Υπ Ε
ΚΙΤΣΙΟΣ
IT-27
ΒΠ1, ΒΠ2
Εισ Η/Υ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
IT-31
Βασικά Θέματα Πλ Θ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
ΒΠ1, ΒΠ2
Αγγλικά
ΓΚΟΥΜΠΑΡΑ
ΒΠ1, ΒΠ2
Χημεία
ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΥ
Βασικά Θέματα Πλ Ε
ΨΩΜΑΣ
IT-25
Λειτουργικά Συστήματα Θ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
Υλικό και Δίκτυα Υπ Θ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
Λειτουργικά Συστήματα Ε
ΚΙΤΣΙΟΣ
IT-31
Τεχνικά Πωλ & Προδ Θ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
Υλικό και Δίκτυα Υπ Θ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
Σχεδιασμός Ιστοτ E
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
IT-31
Σχεδιασμός Ιστοτ E
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
IT-31
ΒΠ1, ΒΠ2
Θρησκ
ΤΕΛΩΝΙΑΔΟΥ
ΒΠ1, ΒΠ2
Φυσ. Αγ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
Γυμν
ΒΠ1, ΒΠ2
Νέα Ελ
ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ, ΤΣΙΟΝΑ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.0 στις 13/2/21 4:13 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΒΠ2
Δε Τρ Τε Πε Πα
ΒΠ1, ΒΠ2
Γεωμ
ΠΟΥΛΟΥ
Τεχνικά Πωλ & Προδ Ε
ΚΙΤΣΙΟΣ
IT-25
Υλικό και Δίκτυα Υπ Ε
ΚΙΤΣΙΟΣ
IT-27
Αρχές Προγρ Υπ Ε
ΝΑΚΟΥ
IT-31
ΒΠ1, ΒΠ2
Άλγ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΠ1, ΒΠ2
Άλγ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Αγγλικά Τομέα
ΓΚΟΥΜΠΑΡΑ
Υλικό και Δίκτυα Υπ Θ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
ΒΠ1, ΒΠ2
Φυσική
ΚΑΒΟΥΡΑ
ΒΠ1, ΒΠ2
Νέα Ελ
ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ, ΤΣΙΟΝΑ
Σχεδιασμός Ιστοτ E
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
IT-31
ΒΠ1, ΒΠ2
Εισ Η/Υ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
IT-31
Σχεδιασμός Ιστοτ E
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
IT-31
ΒΠ1, ΒΠ2
Αγγλικά
ΓΚΟΥΜΠΑΡΑ
ΒΠ1, ΒΠ2
Χημεία
ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΥ
Λειτουργικά Συστήματα Ε
ΚΙΤΣΙΟΣ
IT-31
Τεχνικά Πωλ & Προδ Θ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
Υλικό και Δίκτυα Υπ Θ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
Αρχές Προγρ Υπ Ε
ΝΑΚΟΥ
IT-31
Λειτουργικά Συστήματα Θ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
Βασικά Θέματα Πλ Ε
ΨΩΜΑΣ
IT-25
Βασικά Θέματα Πλ Θ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
Βασικά Θέματα Πλ Θ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
ΒΠ1, ΒΠ2
Θρησκ
ΤΕΛΩΝΙΑΔΟΥ
ΒΠ1, ΒΠ2
Φυσ. Αγ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
Γυμν
ΒΠ1, ΒΠ2
Νέα Ελ
ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ, ΤΣΙΟΝΑ
Αρχές Προγρ Υπ Θ
ΝΑΚΟΥ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.0 στις 13/2/21 4:13 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΓΕΦ
Δε Τρ Τε Πε Πα
Προγραμματισμός ΗΥ Ε
ΝΑΚΟΥ
IT-25
Εισ Η/Υ
ΛΟΠΑΡΝΟΥ
IT-27
Άλγ (οχι 7η)
ΠΟΥΛΟΥ
Ειδ. θέματα στον Προγρ. Ε
ΚΙΤΣΙΟΣ, ΨΩΜΑΣ
IT-25
Άλγ (οχι 7η)
ΠΟΥΛΟΥ
Βάσεις Δεδ. Ε
ΛΟΠΑΡΝΟΥ
IT-27
Προγραμματισμός ΗΥ Θ (οχι 7η)
ΝΑΚΟΥ
Φυσ. Αγ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Γυμν
Νέα Ελ (οχι 7η)
ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ
Ειδ. θέματα στον Προγρ. Ε
ΚΙΤΣΙΟΣ, ΨΩΜΑΣ
IT-25
ΣΑΔΕ Ε
ΛΟΠΑΡΝΟΥ, ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
IT-25
Αγγλικά
ΓΚΟΥΜΠΑΡΑ
Προγραμματισμός ΗΥ Θ (οχι 7η)
ΝΑΚΟΥ
Δίκτυα ΗΥ Θ (οχι 7η)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΑΔΕ Ε
ΛΟΠΑΡΝΟΥ, ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
IT-25
Γεωμ (οχι 7η)
ΠΟΥΛΟΥ
Νέα Ελ (οχι 6η)
ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ
Δίκτυα ΗΥ Θ (οχι 7η)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δίκτυα ΗΥ Θ (οχι 7η)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Χημεία
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
Φυσική
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
Πληρ. Συστ.
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
Βάσεις Δεδ. Ε
ΛΟΠΑΡΝΟΥ
IT-27
Προγραμματισμός ΗΥ Θ (οχι 7η)
ΝΑΚΟΥ
Δίκτυα ΗΥ Ε
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
IT-25
Δίκτυα ΗΥ Ε
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
IT-25
Φυσική
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
Πληρ. Συστ.
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.0 στις 13/2/21 4:13 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΓΔ
Δε Τρ Τε Πε Πα
Εγκ Διαχ και Συντήρ Υπ Συστ Ε
ΚΙΤΣΙΟΣ
IT-27
Άλγ (οχι 7η)
ΠΟΥΛΟΥ, ΜΩΚΟΥ
Προγραμματισμός ΗΥ Θ (οχι 7η)
ΝΑΚΟΥ
Νέα Ελ (οχι 6η)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Εγκ Διαχ και Συντήρ Υπ Συστ Ε
ΚΙΤΣΙΟΣ
IT-27
Φυσ. Αγ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Γυμν
Άλγ (οχι 7η)
ΠΟΥΛΟΥ, ΜΩΚΟΥ
Νέα Ελ (οχι 7η)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛ
Προγραμματισμός ΗΥ Ε
ΝΑΚΟΥ
IT-25
Προγραμματισμός ΗΥ Θ (οχι 7η)
ΝΑΚΟΥ
Προγραμματισμός ΗΥ Θ (οχι 7η)
ΝΑΚΟΥ
Δίκτυα ΗΥ Θ (οχι 7η)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Γεωμ (οχι 7η)
ΠΟΥΛΟΥ
Δίκτυα ΗΥ Θ (οχι 7η)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Πληρ. Συστ.
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
Αγγλικά
ΓΚΟΥΜΠΑΡΑ
Φυσική
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
Δίκτυα ΗΥ Ε
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
IT-25
Φυσική
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
Τεχνική Υποστ Υπ Συστ και Δικτ Ε
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
IT-27
Δίκτυα ΗΥ Ε
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
IT-25
Εισ Η/Υ
ΛΟΠΑΡΝΟΥ
IT-31
Δίκτυα ΗΥ Θ (οχι 7η)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τεχνική Υποστ Υπ Συστ και Δικτ Ε
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
IT-27
Ειδ θέματα σε Υλικό και Δίκτυα Ε
ΨΩΜΑΣ
IT-25
Ειδ θέματα σε Υλικό και Δίκτυα Ε
ΨΩΜΑΣ
IT-25
Χημεία
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
Πληρ. Συστ.
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.0 στις 13/2/21 4:13 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΓΙ
Δε Τρ Τε Πε Πα
ΓΙ, ΓΝ
Άλγ (οχι 7η), (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΨΑΛΛΙΔΑΣ
Ανοσολογία Ε (εργ Γ Ι)
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ, ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
Ιατρ
Κλινική Βιοχημεία Θ
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ
Κλινική Βιοχημεία Ε (εργ Γ Ι)
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ, ΑΣΠΡΟΥΛΗ
Ιατρ
ΓΙ, ΓΝ
Εισ Η/Υ (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΛΟΠΑΡΝΟΥ
IT-31
ΓΙ, ΓΝ
Γεωμ (ΓΙ οχιΘΤρΠε), (οχι 7η)
ΨΑΛΛΙΔΑΣ
ΓΙ, ΓΝ
Νέα Ελ (οχι 6η), (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
υποδιευθ
ΓΙ, ΓΝ
Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ (οχι 7η), (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΑΡΧΟΝΤΗ
ΓΙ, ΓΝ
Φυσική (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
Αιματολογία Θ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙ, ΓΝ
Φυσική (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΙ, ΓΝ
Υγιεινή (οχι 7η), (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΑΡΧΟΝΤΗ
Μικροβιολογία ΙΙ Θ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙ, ΓΝ
Υγιεινή (οχι 7η), (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΑΡΧΟΝΤΗ
Μικροβιολογία ΙΙ Θ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙ, ΓΝ
Αγγλικά (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΓΚΟΥΜΠΑΡΑ
Αιματολογία Ε (εργ Γ Ι)
ΑΣΠΡΟΥΛΗ, ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ
Ιατρ
ΓΙ, ΓΝ
Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ (οχι 7η), (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΑΡΧΟΝΤΗ
Μικροβιολογία ΙΙ Ε (εργ Γ Ι)
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ, ΑΣΠΡΟΥΛΗ
Ιατρ
ΓΙ, ΓΝ
Νέα Ελ (οχι 7η), (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
υποδιευθ
ΓΙ, ΓΝ
Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ (οχι 7η), (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΑΡΧΟΝΤΗ
ΓΙ, ΓΝ
Φυσ. Αγ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Γυμν
ΓΙ, ΓΝ
Άλγ (οχι 7η), (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΨΑΛΛΙΔΑΣ
Ανοσολογία Θ
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ
ΓΙ, ΓΝ
Χημεία (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΥ
Αιματολογία Θ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.0 στις 13/2/21 4:13 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΓΦ1
Δε Τρ Τε Πε Πα
Κινησιολογία Ε (ΔεΤε)
ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΕΡΤΕΣΗΣ
Φυσ
Υγιεινή (οχι 7η), (ΓΦ1 οχιΘΔεΤε)
ΔΙΚΗ
Πρακτική Φυσ/θερ Ε (ΔεΤε)
ΠΕΡΤΕΣΗΣ, ΚΑΡΑΛΗΣ
Φυσ
Υγιεινή (οχι 7η), (ΓΦ1 οχιΘΔεΤε)
ΔΙΚΗ
Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ (οχι 7η), (ΓΦ1 οχιΘΔεΤε)
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ
Άλγ (οχι 7η), (ΓΦ1 οχιΘΔεΤε)
ΨΑΛΛΙΔΑΣ
Άλγ (οχι 7η), (ΓΦ1 οχιΘΔεΤε)
ΨΑΛΛΙΔΑΣ
Εισ Η/Υ (ΓΦ1 οχιΘΔεΤε)
ΛΟΠΑΡΝΟΥ
IT-31
Αγγλικά (ΓΦ1 οχιΘΔεΤε)
ΓΚΟΥΜΠΑΡΑ
Φυσικά Μέσα και Εφρμ Ε (ΔεΤε)
ΚΑΡΑΛΗΣ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Φυσ
Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ (οχι 7η), (ΓΦ1 οχιΘΔεΤε)
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ
Νέα Ελ (οχι 7η), (οχι 6η), (ΓΦ1 οχιΘΔεΤε)
ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ
Φυσ. Αγ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Γυμν
Γεωμ (ΓΦ1 οχιΘΔεΤε), (οχι 7η)
ΨΑΛΛΙΔΑΣ
Νέα Ελ (οχι 7η), (οχι 6η), (ΓΦ1 οχιΘΔεΤε)
ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ
Φυσικοθεραπεία Ε (ΔεΤε)
ΚΑΡΑΛΗΣ , ΠΕΡΤΕΣΗΣ
Φυσ
Φυσικοθεραπεία Θ
ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ
Φυσικοθεραπεία Θ
ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ
Φυσικά Μέσα και Εφρμ Θ
ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ
Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ (οχι 7η), (ΓΦ1 οχιΘΔεΤε)
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ
Μάλαξη Ε (ΔεΤε)
ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Φυσ
Πρακτική Φυσ/θερ Θ
ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ
Φυσικά Μέσα και Εφρμ Θ
ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ
Φυσική (ΓΦ1 οχιΘΔεΤε)
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
Φυσική (ΓΦ1 οχιΘΔεΤε)
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
Χημεία (ΓΦ1 οχιΘΔεΤε)
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.0 στις 13/2/21 4:13 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΓΦ2
Δε Τρ Τε Πε Πα
Νέα Ελ (οχι 7η), (οχι 6η), (ΓΦ2 οχιΘΤρΠα)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛ
Φυσικοθεραπεία Θ
ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ
Φυσικοθεραπεία Θ
ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ
Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ (οχι 7η), (ΓΦ2 οχιΘΤρΠα)
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ
Πρακτική Φυσ/θερ Ε (ΤρΠα)
ΠΕΡΤΕΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Φυσ
Φυσικοθεραπεία Ε (ΤρΠα)
ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Φυσ
Πρακτική Φυσ/θερ Θ
ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ
Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ (οχι 7η), (ΓΦ2 οχιΘΤρΠα)
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ
Άλγ (οχι 7η), (ΓΦ2 οχιΘΤρΠα)
ΨΑΛΛΙΔΑΣ
Φυσική (ΓΦ2 οχιΘΤρΠα)
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
Αγγλικά (ΓΦ2 οχιΘΤρΠα)
ΓΚΟΥΜΠΑΡΑ
Φυσικά Μέσα και Εφρμ Ε (ΤρΠα)
ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΕΡΤΕΣΗΣ
Φυσ
Υγιεινή (οχι 7η), (ΓΦ2 οχιΘΤρΠα)
ΔΙΚΗ
Άλγ (οχι 7η), (ΓΦ2 οχιΘΤρΠα)
ΨΑΛΛΙΔΑΣ
Υγιεινή (οχι 7η), (ΓΦ2 οχιΘΤρΠα)
ΔΙΚΗ
Γεωμ (ΓΦ2 οχιΘΤρΠα), (οχι 7η)
ΨΑΛΛΙΔΑΣ
Κινησιολογία Ε (ΤρΠα)
ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΕΡΤΕΣΗΣ
Φυσ
Φυσ. Αγ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Γυμν
Φυσική (ΓΦ2 οχιΘΤρΠα)
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ (οχι 7η), (ΓΦ2 οχιΘΤρΠα)
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ
Νέα Ελ (οχι 7η), (οχι 6η), (ΓΦ2 οχιΘΤρΠα)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛ
Χημεία (ΓΦ2 οχιΘΤρΠα)
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
Μάλαξη Ε (ΤρΠα)
ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΛΗΣ
Φυσ
Εισ Η/Υ (ΓΦ2 οχιΘΤρΠα)
ΛΟΠΑΡΝΟΥ
IT-31
Φυσικά Μέσα και Εφρμ Θ
ΚΑΡΑΛΗΣ
Φυσικά Μέσα και Εφρμ Θ
ΚΑΡΑΛΗΣ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.0 στις 13/2/21 4:13 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΓΑΙ
Δε Τρ Τε Πε Πα
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Νέα Ελ (οχι 7η), (οχι 6η), (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Άλγ (οχι 7η), (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΨΑΛΛΙΔΑΣ
SPA και Λουτροθερ Θ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Άλγ (οχι 7η), (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΨΑΛΛΙΔΑΣ
Σύγχρονη Αισθητική ΙΙ Ε
ΠΑΝΤΟΥ, ΖΙΩΤΗ
Αισ ΤεΠα
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Υγιεινή (οχι 7η), (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΔΙΚΗ
Αισθητική Άκρων - Ονυχοπλ Ε
ΖΙΩΤΗ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ
Αισ ΤεΠα
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Υγιεινή (οχι 7η), (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΔΙΚΗ
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Εισ Η/Υ (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΛΟΠΑΡΝΟΥ
IT-27
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Φυσ. Αγ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Γυμν
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Γεωμ (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα), (οχι 7η)
ΨΑΛΛΙΔΑΣ
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Αγγλικά (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΓΚΟΥΜΠΑΡΑ
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Νέα Ελ (οχι 7η), (οχι 6η), (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Φυσική (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
Μακιγιάζ Ε
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ, ΖΙΩΤΗ
Αισ ΤεΠα
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ (οχι 7η), (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΑΡΧΟΝΤΗ
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ (οχι 7η), (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΑΡΧΟΝΤΗ
Σύγχρονη Αισθητική ΙΙ Ε
ΖΙΩΤΗ, ΠΑΝΤΟΥ
Αισ ΤεΠα
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ (οχι 7η), (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΑΡΧΟΝΤΗ
Κοσμητολογία-Τεχν Υλικών
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Φυσική (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
SPA και Λουτροθερ Ε
ΖΙΩΤΗ
Αισ ΔεΤρΠε
Σύγχρονη Αισθητική ΙΙ Θ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Χημεία (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΥ
Κοσμητολογία-Τεχν Υλικών
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.0 στις 13/2/21 4:13 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΓΒΡ
Δε Τρ Τε Πε Πα
Φυσ. Αγ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Γυμν
Νέα Ελ (οχι 7η), (οχι 6η), (ΓΒΡ οχιΘΔεΠε)
ΑΝΕΣΤΑΚΟΥ, ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ
Λογοτεχνία Προσχ Ηλ (ΓΒΡ οχιΘΔεΠε)
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δημ Απ Προσχ Ηλικία ΙΙ Ε
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, ΠΑΝΤΟΥ
Βρφ ΔεΠε
Νέα Ελ (οχι 7η), (οχι 6η), (ΓΒΡ οχιΘΔεΠε)
ΑΝΕΣΤΑΚΟΥ, ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ
Παιδαγ Περιβ Βρεφνηπ Στ Ε
ΠΑΝΤΟΥ, ΚΑΥΚΟΥΛΑ
Βρφ ΔεΠε
Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ (οχι 7η), (ΓΒΡ οχιΘΔεΠε)
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ
Γεωμ (ΓΒΡ οχιΘΔεΠε), (οχι 7η)
ΠΟΥΛΟΥ
Άλγ (οχι 7η), (ΓΒΡ οχιΘΔεΠε)
ΠΟΥΛΟΥ, ΜΩΚΟΥ
Εισ Η/Υ (ΓΒΡ οχιΘΔεΠε)
ΛΟΠΑΡΝΟΥ
IT-27
Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ (οχι 7η), (ΓΒΡ οχιΘΔεΠε)
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ
Υγιεινή (οχι 7η), (ΓΒΡ οχιΘΔεΠε)
ΔΙΚΗ
Άλγ (οχι 7η), (ΓΒΡ οχιΘΔεΠε)
ΠΟΥΛΟΥ, ΜΩΚΟΥ
Μουσικοκινητική Αγωγή Ε
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, ΚΑΥΚΟΥΛΑ
Βρφ ΔεΠε
Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ (οχι 7η), (ΓΒΡ οχιΘΔεΠε)
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ
Αγγλικά (ΓΒΡ οχιΘΔεΠε)
ΓΚΟΥΜΠΑΡΑ
Αγωγή Βρέφους και Νηπίου Θ
ΚΑΥΚΟΥΛΑ
Υγιεινή (οχι 7η), (ΓΒΡ οχιΘΔεΠε)
ΔΙΚΗ
Αγωγή Βρέφους και Νηπίου Θ
ΚΑΥΚΟΥΛΑ
Αγωγή Βρέφους και Νηπίου Ε
ΚΑΥΚΟΥΛΑ, ΒΟΓΛΗ
Φυσική (ΓΒΡ οχιΘΔεΠε)
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
Στοιχεία Γεν και Εξελ Ψυχλγ
ΚΑΥΚΟΥΛΑ
Φυσική (ΓΒΡ οχιΘΔεΠε)
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
Στοιχεία Γεν και Εξελ Ψυχλγ
ΚΑΥΚΟΥΛΑ
Μουσικοκινητική Αγωγή Ε
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, ΚΑΥΚΟΥΛΑ
Βρφ ΤρΤεΠα
Παιδαγ Περιβ Βρεφνηπ Στ Ε
ΠΑΝΤΟΥ, ΚΑΥΚΟΥΛΑ
Βρφ ΔεΠε
Χημεία (ΓΒΡ οχιΘΔεΠε)
ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΥ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.0 στις 13/2/21 4:13 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΓΝ
Δε Τρ Τε Πε Πα
ΓΙ, ΓΝ
Άλγ (οχι 7η), (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΨΑΛΛΙΔΑΣ
Νοσηλευτική ΙΙ Ε
ΜΟΡΑΚΗ
Νοσ
Στοιχεία Μαιευτικής-Γυναικ
ΜΟΡΑΚΗ
Νοσηλευτική ΙΙ Ε
ΜΟΡΑΚΗ
Νοσ
ΓΙ, ΓΝ
Εισ Η/Υ (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΛΟΠΑΡΝΟΥ
IT-31
ΓΙ, ΓΝ
Γεωμ (ΓΙ οχιΘΤρΠε), (οχι 7η)
ΨΑΛΛΙΔΑΣ
ΓΙ, ΓΝ
Νέα Ελ (οχι 6η), (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
υποδιευθ
ΓΙ, ΓΝ
Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ (οχι 7η), (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΑΡΧΟΝΤΗ
ΓΙ, ΓΝ
Φυσική (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
Νοσηλευτική ΙΙ Ε
ΜΟΡΑΚΗ
Νοσ
Νοσηλευτική ΙΙ Ε
ΜΟΡΑΚΗ
Νοσ
ΓΙ, ΓΝ
Φυσική (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΙ, ΓΝ
Υγιεινή (οχι 7η), (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΑΡΧΟΝΤΗ
ΓΙ, ΓΝ
Υγιεινή (οχι 7η), (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΑΡΧΟΝΤΗ
Στοιχεία Παθολογίας
ΔΙΚΗ
ΓΙ, ΓΝ
Αγγλικά (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΓΚΟΥΜΠΑΡΑ
Νοσηλευτική ΙΙ Θ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ
ΓΙ, ΓΝ
Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ (οχι 7η), (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΑΡΧΟΝΤΗ
Χειρουργική-Τεχν Χειρ Ε
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ
Νοσ
ΓΙ, ΓΝ
Νέα Ελ (οχι 7η), (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
υποδιευθ
ΓΙ, ΓΝ
Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ (οχι 7η), (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΑΡΧΟΝΤΗ
Νοσηλευτική ΙΙ Ε
ΜΟΡΑΚΗ
Νοσ
ΓΙ, ΓΝ
Φυσ. Αγ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Γυμν
ΓΙ, ΓΝ
Άλγ (οχι 7η), (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΨΑΛΛΙΔΑΣ
Στοιχεία Μαιευτικής-Γυναικ
ΜΟΡΑΚΗ
ΓΙ, ΓΝ
Χημεία (ΓΙ οχιΘΤρΠε)
ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΥ
Νοσηλευτική ΙΙ Θ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ
Στοιχεία Παθολογίας
ΔΙΚΗ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.0 στις 13/2/21 4:13 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΓΦΜ
Δε Τρ Τε Πε Πα
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Νέα Ελ (οχι 7η), (οχι 6η), (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Άλγ (οχι 7η), (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΨΑΛΛΙΔΑΣ
Κοσμητολογία Θ
ΔΙΚΗ
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Άλγ (οχι 7η), (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΨΑΛΛΙΔΑΣ
Στοιχεία Φαρμακογν Ε
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
Ιατρ
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Υγιεινή (οχι 7η), (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΔΙΚΗ
Κοσμητολογία Ε
ΔΙΚΗ
Ιατρ
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Υγιεινή (οχι 7η), (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΔΙΚΗ
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Εισ Η/Υ (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΛΟΠΑΡΝΟΥ
IT-27
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Φυσ. Αγ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Γυμν
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Γεωμ (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα), (οχι 7η)
ΨΑΛΛΙΔΑΣ
Φαρμακολογία-Τοξικολογία
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Αγγλικά (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΓΚΟΥΜΠΑΡΑ
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Νέα Ελ (οχι 7η), (οχι 6η), (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ
Φαρμακολογία-Τοξικολογία
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Φυσική (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ (οχι 7η), (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΑΡΧΟΝΤΗ
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ (οχι 7η), (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΑΡΧΟΝΤΗ
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ (οχι 7η), (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΑΡΧΟΝΤΗ
Στοιχεία Φαρμακογν Θ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
Φαρμακολογία-Τοξικολογία
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Φυσική (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
Φαρμακευτική Τεχ ΙΙ Ε
ΑΡΧΟΝΤΗ
Ιατρ
Φαρμακευτική Τεχ ΙΙ Θ
ΑΡΧΟΝΤΗ
Στοιχεία Φαρμακογν Θ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΙ, ΓΦΜ
Χημεία (ΓΑΙ οχιΘΤεΠα)
ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΥ
Συνταγ-Νομοθ-Βιβλία Φαρμ
ΑΡΧΟΝΤΗ
Συνταγ-Νομοθ-Βιβλία Φαρμ
ΑΡΧΟΝΤΗ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.0 στις 13/2/21 4:13 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή